Concurs


Art. 1. Organizatorul

Organizatorul promoţiei este S.C. Apis S.R.L. cu sediul în mun. Blaj, Str. Gheorghe Bariţiu nr. 32, judeţ Alba, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J01/34/1991, Cod de înregistrare fiscală RO1766210, telefon: 0745 582 990 ,reprezentată legal prin Ochiș-Mateș Florin, în calitate de administrator.
 

Art. 2. Drept de participare

La această promoție pot participa numai persoane fizice, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei și cu domiciliul in România;
 

Art. 3. Procedura de participare la promoţie

Voucherul cu reducere de 10% este utilizabil o singură dată per utilizator unic, în perioadă comunicată de valabilitate, în urma achizitiei unuia dintre urmatoarele produse:

-centrifuga tangentiala pe 3 rame, gama MINIMA – Lyson (w2029b);

-centrifuga tangentiala pe 4 rame, gama MINIMA – Lyson (w2027b)

Voucherul  cu reducerea suplimentară de 10% se aplică pentru urmatoarele game de produse:

-       tavi pentru descapacit

-       echipamente de protectie (bluze, combinezoane apicole)

Promoția se va desfășura conform informatiilor primite pe banner, prin newsletter şi, de asemenea, prezentate pe website-ul www.apis-blaj.ro si Facebook. 

Promoţia se desfasoara pe perioada lunii iunie a anului curent.

Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.
 

 

Art. 4. Protecția datelor personale

Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promoție implică acceptul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de SC Apis SRL în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea companiei noastre. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

 

 

Art. 5. Prevederi generale

ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

În orice moment, în cazul în care Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate încetată.

De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă la cunoștință publicului prin publicarea pe website-ul www.apis-blaj.ro.

Prin înscrierea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca numele, adresa de e-mail si numarul de telefon indicat să fie folosite pentru comunicări ulterioare despre ofertele speciale ale SC Apis SRL și pentru newsletterul apis-blaj.ro.