Centrifuga Mineli

pentru centrifugi electrice

Centrifuga Lyson - Optima

3, 4 rame, manuala

Centrifuga Lyson - Classic Line

panou de comanda: HE-01

Centrifuga Lyson - Classic Line

w216, w217, w218, w219

Centrifuga Lyson - Classic

panou de comanda: HE-02 

Centrifuga Lyson - Premium

 

Centrifuga Mineli

3, 4 rame, manuala